Po ponad 30 latach (począwszy od 1979r.) sukcesów sterowników SIMATIC S5 na rynku automatyki programowalnej, f-ma Siemens rozpoczęła ostatni etap w harmonogramie ich wycofywania. W okresie tym komponenty SIMATIC S5 są dostępnie jedynie jako części zamienne na wymianę (sprawny za uszkodzony). Ostateczne zakończenie produkcji dla poszczególnych opcji nastąpi w poniższych terminach:

- SIMATIC S5-90U, -95U/F, -100U 30.09.2013
- SIMATIC S5-115U/H/F 30.09.2014
- SIMATIC S5-135U, -155U/H 30.09.2015

Dostęp do części zamiennych, narzędzi programowych oraz serwisu z upływem czasu jest coraz bardziej ograniczany. Przestarzały system sterowania może być ponadto czynnikiem uniemożliwiającym rozszerzenie jego funkcjonalności i/lub jego integracji z nowoczesnymi systemami z obszaru automatyki przemysłowej..

Dlatego nie zwlekaj z modernizacją (migracją) „starego” systemu sterowania, czas działa na Twoją niekorzyść.

Ważne powody migracji z systemu SIMATIC S5 na SIMATIC S7 :

 • redukcja nieplanowanych przestojów produkcji z powodu problemów z częściami zapasowymi
 • zmniejszenie kosztów nadzoru i serwisu
 • rozszerzenie funkcjonalności
 • zwiększenie zakresu i jakości diagnozy
 • podwyższenie mocy produkcyjnych
 • integracja z nowoczesnymi systemami z obszaru automatyki przemysłowej i obszaru IT

W zależności od specyfiki obiektu oraz wymagań klienta oferujemy Państwu kompletną (lub z podziałem na etapy) modernizację systemu sterowania „Stary” -> „Nowy” obejmującą :

 • wymianę systemu SIMATIC S5 (lub inny) na SIMATIC S7
 • zachowanie starej konfiguracji wejść/wyjść
 • wymianę systemów wizualizacji HMI/SCADA
 • konwersję oprogramowania i aplikacji wizualizacji z opcją rozszerzenia i/lub optymalizacji
 • wdrożenie z ograniczeniem do minimum przestojów modernizowanego obiektu z wykorzystaniem planowanych przerw i postojów