Prowadzimy serwis systemów sterowania opartych na sterownikach SIMATIC S5 oraz SIMATIC S7 firmy Siemens.

Masz problemy z tymi systemami sterowania, szukasz wsparcia, zadzwoń do nas:

  • na początek proponujemy wsparcie techniczne przez telefon
  • w kolejnym kroku otrzymacie Państwo naszą ofertę na wykonanie usługi serwisowej na obiekcie oraz formularz usługi serwisowej, który w przypadku akceptacji naszych warunków należy podpisać i wysłać zwrotnie faksem
  • ostatnim krokiem jest uruchomienie usługi serwisowej w ustalonym termini

24 godzin na dobę i 7 dni w tygodniu

możemy być do Twojej dyspozycji

Oferta nasza obejmuje również możliwość zawarcia stałej, indywidualnej umowy serwisowej na pogwarancyjną obsługę urządzeń i linii produkcyjnych wyposażonych w w/w sterowniki.

Umowa taka obejmuje:

  • utrzymywanie w gotowości personelu serwisowego
  • analizę występujących zakłóceń w pracy serwisowanych urządzeń u Zamawiającego
  • lokalizację i usuwanie awarii w serwisowanych urządzeniach
  • możliwość ustanowienia (jeżeli warunki techniczne na to zezwalają) stałego łącza telekomunikacyjnego do serwisowanego urządzenia umożliwiającego szybką, zdalną analizę zaistniałej sytuacji awaryjnej i jej natychmiastowe usunięcie
  • współudział w rozruchu urządzeń i linii technologicznych wyposażonych w sterowniki będące przedmiotem umowy
  • dokonywanie zmian w oprogramowaniu sterowników i systemów wizualizacji ściśle wg wskazówek Zamawiającego
  • dokonywanie rutynowych przeglądów i konserwacji systemów sterowania Zamawiającego