ATEMPOL Sp. z o.o.
ul. Karola Miarki 2 , 41-940 Piekary Śląskie, Polska
KRS 0000056421, Regon 001280125, NIP 653-000-02-29
Kapitał Spółki 133 800,- PLN
tel. +48 32 2849470, fax. +48 32 2871879
atempol@atempol.pl

Prezes Zarządu

mgr inż. Krzysztof Moskal
krzysztof.moskal@atempol.pl

Wiceprezes Zarządu

mgr inż. Marcin Czech
marcin.czech@atempol.pl

Dział Księgowości

mgr Małgorzata Kosik
malgorzata.kosik@atempol.pl

Formularz kontaktowy