O firmie

Jesteśmy firmą inżynierską specjalizującą się w kompleksowej automatyzacji obiektów przemysłowych „pod klucz” począwszy od fazy wykonania projektu technicznego i oprogramowania, kompletacji dostaw, prefabrykacji szaf sterowniczych, aż po montaż na obiekcie, uruchomienie, nadzór techniczny oraz serwis pogwarancyjny.

Firma ATEMPOL rozpoczęła swoją działalność w styczniu 1988 r. jako jedno z pierwszych polsko-niemieckich przedsięwzięć w ramach joint venture. Byliśmy wówczas jedną z niewielu firm w Polsce stosującą szeroko w swoich aplikacjach sterowniki swobodnie programowalne SIMATIC.

ATEMPOL w swej ofercie obejmującej projektowanie, programowanie, uruchamianie, serwisowanie, doradztwo techniczne, sprzedaż oraz autoryzowane szkolenia w zakresie oprogramowania sterowników SIMATIC firmy Siemens, poprzez szybkie opanowanie każdej nowej technologii związanej z automatyzacją produkcji, umacnia i rozwija pozycję czołowego dostawcy tego rodzaju usług, dostarczając zadowolenia klientom, zaufania dostawcom oraz satysfakcji zatrudnionemu personelowi.

Doświadczenie

POSIADAMY WIELOLETNIE

doświadczenia technologiczne w branżach:

 • przemysł motoryzacyjny
 • przemysł hutniczy, metalowy i maszynowy
 • przetwórstwo metali kolorowych
 • przemysł spożywczy
 • przemysł chemiczny
 • przemysł ceramiczny
 • przemysł gumowy
 • gospodarka wodna i ochrona środowiska

O kompetencjach i wysokiej wiedzy inżynieryjnej naszych pracowników świadczy wykonanie i wdrożenie szeregu nowatorskich projektów w Polsce oraz wielu krajach świata.

Systemy wizualizacji HMI

Pełny nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesów przemysłowych zapewnia zintegrowanie systemów sterowania i wizualizacji.

Oprogramowanie wykorzystywane do zbierania danych sterowanego procesu i przesyłania ich do centralnego komputera, w którym są wykorzystywane do zarządzania i sterowania określane jest skrótem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

System ten pełni rolę nadrzędną w stosunku do sterowników PLC i pozostałych urządzeń. Podstawowe jego funkcje to :

 • wizualizacja pracy procesu
 • sterowanie funkcjami procesu
 • archiwizacja danych procesowych
 • rozpoznanie i rejestracja zdarzeń

Tworzymy i wdrażamy aplikacje wizualizacji procesów przemysłowych z wykorzystaniem wiodących systemów SCADA:

 • WinCC (Siemens)
 • InTouch (Wonderware)
 • Procon-Win (GTI)
 • Brewmaxx (ProLeiT) dedykowany dla branży browarnianej
 • Wizcon (Axeda)
 • iFIX (Intellution)

Jako alternatywne (lub uzupełniające) rozwiązanie dla systemów SCADA w procesach wizualizacji stosujemy panele operatorskie, które umożliwiają zarówno lokalne sterowanie procesem jak i nadzór nad całością instalacji.

Dokonujemy konwersji startych systemów typu Coros LS-B, Coros LS-C, Procon-WIN na współcześnie stosowane systemy wizualizacji.