Pełny nadzór i kontrolę nad przebiegiem procesów przemysłowych zapewnia zintegrowanie systemów sterowania i wizualizacji.
Oprogramowanie wykorzystywane do zbierania danych sterowanego procesu i przesyłania ich do centralnego komputera, w którym są wykorzystywane do zarządzania i sterowania określane jest skrótem SCADA (Supervisory Control and Data Acquisition).

System ten pełni rolę nadrzędną w stosunku do sterowników PLC i pozostałych urządzeń. Podstawowe jego funkcje to :

  • wizualizacja pracy procesu
  • sterowanie funkcjami procesu
  • archiwizacja danych procesowych
  • rozpoznanie i rejestracja zdarzeń

Tworzymy i wdrażamy aplikacje wizualizacji procesów przemysłowych z wykorzystaniem wiodących systemów SCADA:

  • WinCC (Siemens)
  • InTouch (Wonderware)
  • Procon-Win (GTI)
  • Brewmaxx (ProLeiT) dedykowany dla branży browarnianej
  • Wizcon (Axeda)
  • iFIX (Intellution)

Jako alternatywne (lub uzupełniające) rozwiązanie dla systemów SCADA w procesach wizualizacji stosujemy panele operatorskie, które umożliwiają zarówno lokalne sterowanie procesem jak i nadzór nad całością instalacji.

Dokonujemy konwersji startych systemów typu Coros LS-B, Coros LS-C, Procon-WIN na współcześnie stosowane systemy wizualizacji.