Oferujemy systemy informatyczne MES (Manufacturing Execution System) realizujące w czasie rzeczywistym bezpośredni dostęp do pełnych danych o przebiegu procesu produkcyjnego jak również umożliwiające tworzenie szczegółowych raportów i zestawień wspomagających zarządzanie produkcją i wydajnością.

Systemy MES pozwalają m.in. na :

 • rejestrację rzeczywistych czasów pracy oraz przestojów maszyn i urządzeń
 • rejestrację i śledzenie przyczyn przestojów i awarii
 • rejestrację parametrów procesowych
 • śledzenie przepływu surowców i materiałów
 • aktualizację stanów magazynowych
 • szczegółową analizę zgromadzonych w bazie danych informacji

Wszystkie te dane są punktem wyjściowym w kierunku optymalizacji operacji produkcyjnych począwszy od procesu zamówienia, aż do etapu dostarczania produktów gotowych.

Obszary funkcjonalne systemów MES :

 • zarządzanie procesem produkcyjnym
 • zarządzanie wydajnością i jakością
 • śledzenie i genealogia produkcji
 • gromadzenie i akwizycja danych
 • zarządzanie obiegiem dokumentów
 • zarządzanie alokacją zasobów
 • zarządzanie zasobami ludzkimi
 • harmonogramowanie produkcji
 • zarządzanie utrzymaniem ruchu

Systemy MES wypełniają informatyczną lukę pomiędzy sferą produkcyjną, a poziomem planowania (systemy ERP). Korzyści z zastosowania oprogramowania MES :

 • dostęp do dokładnych informacji o awariach i przestojach maszyn i urządzeń wykorzystywanych przy podejmowaniu decyzji w zakresie zarządzania produkcją
 • możliwości eliminacji strat i przestojów
 • optymalizacja jakości procesu produkcyjnego
 • zwiększenie wydajności pracy ludzi, maszyn i urządzeń