Minova Ekochem S.A. – dostawy szaf sterowniczych oraz wykonanie oprogramowanie i uruchomienie dwóch linii produkcyjnych (prepolimerów oraz silikatów)

Nasze zadanie to wykonanie systemu automatyki w zakresie sterowania dla istniejącej i nowobudowanej i uruchamianej instalacji prepolimerów oraz instalacji silikatów w zakładzie Minova w Siemianowicach Śląskich !

Ciekawy lokalny, projekt zawierający oprócz standardowych dostaw (szafy sterownicze, oprogramowanie PLC, wizualizacja, uruchomienie) również wdrożenie u klienta oprogramowanie systemu SCADA (Wonderware) i bazy danych.