Fabryka KIA Zylina (Słowacja) – uruchomienie zrobotyzowanych stacji montażowych

To kolejny projekt związany z przygotowaniem oprogramowania oraz uruchomieniem stacji zrobotyzowanych w którym bierzemy udział!

Linia składa się z 4 automatycznych linii zrobotyzowanych zaś naszym zadaniem jest przygotowanie oprogramowania dla PLC i robotów Fanuc oraz pełne uruchomienie linii. Stacje wyposażone są również w systemy wizyjne oraz stacje czytające MOBI I które będziemy implementować na linii.